la Classe Libre
flags/fr.png flags/gb.png flags/bg.png
Директор: Патрик Сандрен

ЦЕЛ: развиване на културните връзки между Франция и България

И по-конкретно:
  • Организация на посещенията на лектори от Франция и от други страни, които са специалисти във всички области, свързани с културата.
  • Продукция и копродукция на събития, семинари и други прояви, свързани с киното, изкуствата и аудио-визуалните медии.
  • Изгражда партньорства с местните културни институции, университети, държавни и частни училища и с всякакви събития, фестивали и асоциации.
  • Подпомагане на всякакви инициативи за създаване на произведения, предназначени за производството на филми за киното, телевизията и новите медии.
  • Насърчаване на всякакви инициативи за организиране на изложби или прояви, свързани със съвременното изкуство, киното и сценичните изкуства.