la Classe Libre
flags/fr.png flags/gb.png flags/bg.png

 

ПЕЧАТ 
Ние закупуваме медийно пространство във водещи вестници и списания:
- Капитал Лайт – седмично издание за култура
- Програмата – безплатен културен гайд за столицата
- Лик – списание за
култура (месечно)
- Култура – вестник за култура (ежеседмичник)

 

РАЗПРОСТ РАНЯ ВАТ СЕ БРОШУРИ И ПЛАКАТИ 
В учебните заведения:
- НАТФИЗ
- Художествена академия
- УАСГ
- гимназии...
- В културни институции: книжарници, кина, театри, културни центрове, филмотеки, Министерство на културата, Национален филмов цен-тър, Народната библиотека.
- ИНФОРМАЦИЯТА – покани и брошури се изпращат

по нашата мейлинг-листа (над 2000 адреса)
И ДО КУЛТУРНИ ПАРТНЬОРИ НА МЕСТНО НИВО (културни институти, асоциация на българските продуценти, ИНТЕРСПЕЙС...)