la Classe Libre
flags/fr.png flags/gb.png flags/bg.png

ОТВОРЕН КЛАС

Създаден, продуциран и ръководен
от Патрик Сандрен

Повече от петнадесет години дейност и сътрудничество с българското кино, неотдавнашното присъединяване на България към Европейския съюз, личният ми ангажимент и желанието ми да подкрепя промените в страната, така че тя широко да се отвори за многообразието са причините, които ме подтикнаха да създам ОТВОРЕНИЯ КЛАС.

ОТВОРЕН КЛАС е форум на идеи, беседи, срещи, дебати, а също и пространство за разсъждения, където създадохме една приятелска и увлекателна атмосфера, като целта е да се изследва киното, като
изкуството да слушаш, да гледаш и да показваш, с всичките му разнообразни изразни форми, приложения и жанрове.

С помощта на нашите консултанти всяка година провеждам пет ИЗДАНИЯ на ОТВОРЕН КЛАС. На всяко едно от тях разви-
ваме различна тема, представяме подбор от филми, въз основа на който нашите лектори изграждат изложенията си и провеждат разискванията с публиката.

В рамките на ОТВОРЕН КЛАС говорим за естетика, но също така за етика, за политика, за история и за културата изобщо.

ОТВОРЕНИЯТ КЛАС предлага възможност за срещи с автори, теми, рядко показвани филми и личности, които идват да ни гово-
рят за тях. Нашата амбиция е да предизвикваме разисквания и разсъждения, да насърчим развитието на критичен поглед, да разкрием нови перспективи, да изградим връзки с други дисциплини, както и да отприщим призвания.
Изданията на ОТВОРЕН КЛАС ни канят на пътешествие из света, видян през погледа на киното. Те ни разкриват култури, практики и кинематографии, които не се разпространяват или са слабо познати в
България. На тях ние представяме значими творби и автори.