la Classe Libre
flags/fr.png flags/gb.png flags/bg.png

Със съдействието на програмните ни консултанти – в момента това е Шарл Тесон – каня личности и професионалисти от света на киното и близки до него области, известни не само с компетентността и опита си като експерти, но и чиято дейност е получила международно признание. Това са режисьори, хора на изкуството, продуценти, критици или журналисти, философи, автори на есета, писатели или сценаристи, уредници на изложби, директори на фестивали или на международни списания, ръководители на дирекции за кино, игрални и документални филми в големите телевизионни канали или пък на различни институции (училища за изкуства или кино, музеи, филмотеки, мултимедийни галерии за съвременно изкуство).
Нашите гости съставят програма от избрани филми и откъси, въз основа на която изграждат изложенията си. Характерното за ОТВОРЕН КЛАС е, че участниците в него подхождат към дадената тема по един въодушевен, ерудиран и педагогически издържан начин, като освен това те и взаимно се допълват.
Други личности като антрополози, университетски преподаватели, музиканти, артисти и представители на изобразителните изкуства обогатяват с познанията или с уменията си някои от изданията на ОТВOРЕН КЛАС, най-вече тези, които са посветени на кинематографията на отделни страни или континенти.

П. Сандрен